Office: 426 Zhi Xin Building
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
2001 Longxiang Road, Shenzhen, Guangdong 518172, China
Phone: 86-755-23518818
Email: LiuFeng@cuhk.edu.cn